Beheer ruimtes / conciërge

Momenteel verzorgt ABD Bedrijfsdiensten voor meerdere winkelcentra de alarmopvolging (inbraak en brand) en maandelijkse onderhoud.

ABD Bedrijfsdiensten heeft een huismeester in dienst die een winkelcentrum beheert.

ABD Bedrijfsdiensten heeft de beschikking over een opgeleid persoon (brandmeldinstallaties) die ook voor u de installatie maandelijks kan testen (o.a. met de brandweer) Natuurlijk worden dan direct de brandmeldinstallatie, de handmelders en brandblusmiddelen schoongemaakt!

Daarnaast heeft ABD Bedrijfsdiensten in haar pakket 'inbraakalarmopvolging' opgenomen. Zie verder onderstaand hoe ABD Bedrijfsdiensten dat ook voor u kan verzorgen.

Voor het aanvragen van een offerte of anderszins klik op: formulier!

Opgeleid Persoon

Uitbesteden van alarmopvolging en testen

U runt een bedrijf maar moet natuurlijk aan diverse (wettelijk voorgeschreven) eisen voldoen. Natuurlijk houdt u zich liever bezig met hetgeen u onderneemt. Dat is bij ons, ABD Bedrijfsdiensten bv, hetzelfde, en zo kan ABD Bedrijfsdiensten bv u van dienst zijn.

Voor het aanvragen van een offerte of anderszins klik op: formulier!

U heeft een brandmeldinstallatie en u weet dat een Opgeleid Persoon/Beheerder maandelijks de brandmeldinstallatie moet controleren. Maar gebeurt dat ook? Wordt het logboek bijgehouden? Wordt de doormelding naar de meldkamer van de PAC of RAC gecontroleerd? Worden de rondes gelopen?

U heeft al genoeg andere zaken te doen, en hierdoor heeft u nagenoeg geen tijd om ook nog eens de verplichte, maandelijks terugkerende, controles uit te voeren.

Toch is het van belang voor de brandveiligheid en niet in het minste geval voor het certificaat! Het certificaat heeft u namelijk nodig om het pand tegen brand te kunnen verzekeren. En als tijdens het jaarlijks onderhoud van de Deskundig Persoon, in dienst van een onderhoudsbedrijf, blijkt dat de maandelijkse controles niet zijn uitgevoerd, mag het certificaat niet verlengd worden.

Maar waarom al die zorgen op u nemen? ABD Bedrijfsdiensten bv neemt graag die taken van u over. Op deze manier heeft u er geen omkijken meer naar. ABD Bedrijfsdiensten bv komt elke maand op vaste dagen langs om de controles uit te voeren. ABD Bedrijfsdiensten bv vult het logboek in en u krijgt naderhand netjes een rapportage op uw email adres, hiermee wordt u volledig op de hoogte gehouden.

Om u een beeld te geven welke controles verplicht zijn, en welke ABD Bedrijfsdiensten bv uitvoeren, hieronder een overzicht.

De maandelijkse controle omvat de volgende werkzaamheden:

• Een visuele controle van de brandmeldcentrale, het eventuele brandweerpaneel en de eventuele nevenpanelen (mits aanwezig, een visuele controle en lampentest)
• Een goede werking van de optische en akoestische indicatoren (Led’s/zoemer) moet worden gecontroleerd
• De doormeldfunctie voor brandmeldingen moet worden gecontroleerd door een brandmelder in alarm te brengen
• De correcte ontvangst van de brandmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC
• De doormeldfunctie voor storingsmeldingen moet worden gecontroleerd door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken
• De correcte ontvangst van de storingsmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC

De controles per 4 en 8 maanden bestaan uit:
Dezelfde controles als de maandelijkse controles aangevuld met:

• Een visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren.
• Een visuele controle of de handbrandmelders goed bereikbaar zijn
• Een visuele controle of brandmelders zich niet dichter dan 30 cm in de buurt van inventarisgoederen bevinden
• Een controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan.
• Een controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet
• Een controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema's e.d. nog voldoen aan de werkelijke situatie
• Een controle van de meldfunctie van alle meldergroepen

Inbraakalarmopvolging

Snelle en adequate inbraakalarmopvolging

Inzake alarmopvolging kan men stellen dat 93 % van alle alarm-meldingen loos alarm is. Dit wekt nogal eens ergernis wanneer u ‘s nachts voor niets uit bed wordt gebeld. Deze ergernis wordt weggenomen door ABD Bedrijfsdiensten bv. In 7 % van alle alarmeringen is er dus wel daadwerkelijk iets gaande. U wordt dan natuurlijk direct op de hoogte gesteld.

Voor het aanvragen van een offerte of anderszins klik op: formulier!

ABD Bedrijfsdiensten bv reageert als eerste snel en adequaat op een alarm wanneer zij boven aan de lijst vermeld staat bij uw alarmmeldcentrale. Noodzakelijk hierbij is wel dat ABD Bedrijfsdiensten bv beschikt over een sleutel van uw onderneming. Indien door een alarm de sleutel gebruikt dient te worden zal ABD Bedrijfsdiensten bv dit achteraf aan u rapporteren.

Voordelen :

• Voor u een ongestoorde nachtrust/vrije dag.
• U ontvangt een rapportage van wat er eventueel tijdens
uw nachtrust/vrij dag is gebeurd.
• ABD Bedrijfsdiensten bv is continue paraat.
• Alarm afhandeling zal plaatsvinden conform afspraak met u
(bijvoorbeeld wie/wanneer te bereiken).
• ABD Bedrijfsdiensten bv kan eventuele schade direct laten herstellen in overleg met u.
• Bij calamiteiten wordt door ABD Bedrijfsdiensten bv aangifte bij de politie gedaan.

Medewerkers van ABD Bedrijfsdiensten bv zij opgeleid om waakzaam en zelfredzaam  te zijn. Dit houdt in dat u niet om iedere kleinigheid gestoord wordt. Door de diversiteit in alarmsystemen en wensen van opdrachtgevers is er een driedeling gemaakt in abonnementsvormen :

1. Voor de alarmsystemen met weinig meldingen is het low-user tarief:
Abonnementskosten per pand  €. 175.= per jaar.
Alarmopvolging per uitruk      €.   55.=

2. Voor alarmsystemen met weinig meldingen is er het middle-user tarief:
Abonnementskosten per pand   €. 250.= per jaar.
Alarmopvolging per uitruk       €.   45.=

3. Voor alarmsystemen met 10 of meer meldingen per jaar is er het heavy-user tarief:
Abonnementskosten per pand   €. 325.= per jaar.
Alarmopvolging per uitruk       €.   35.=


*Bovenvermelde prijzen zijn excl. 19 % BTW en uitgaande van 1 uur per alarmopvolging/
 uitruk daarna zal €. 10.= per kwartier in rekening worden gebracht.

ABD bedrijfsdiensten en dienstverlening is gevestigd in Alphen aan den Rijn of ook wel Alphen. Ze is betrouwbaar in beheer ruimtes, congierges, onderhoud (brand) alarminstallaties, brandmeldinstallatie, beveiliging, gevelreiniging, glazenwassen, glasbewassing, kauwgom verwijdering, spinnen bestrijding, schoonmaak, zonnepaneel, zonpaneel, reiniging, unger, glasschraper, doeken, telescoopsteel, muur, plavond, vloeronderhoud, buitenreiniging, sanitair, en nog veel meer!

ABD Bedrijfsdiensten bv
Saffierstraat 4
2403 XV Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172 24 13 59
Fax: 0172 24 13 92
E-mail: info(at)abdbedrijfsdiensten.nl

ABD Bedrijfsdiensten bv 2015 ©